27 Tháng Tư 2017
Theo quy định của Nhà nước về việc nghỉ các ngày Lễ - Tết trong năm 2017, QUATEST 3 trân trọng thông báo lịch nghỉ Lễ  kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.
26 Tháng Tư 2017
Với mục đích phát triển hoạt động, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 hiện cần tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau:
26 Tháng Tư 2017
Năm 2017, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia sẽ xây dựng mới 02 Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) và soát xét 03 TCVN nhằm đảm bảo an toàn đồ chơi trẻ em cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 84-8-3829 4274

Fax: 84-8-3829 3012

Web: www.quatest3.com.vn

Email: info@quatest3.com.vn