Theo quy định của Nhà nước về việc nghỉ các ngày Lễ - Tết trong năm 2020, Trung tâm Kỹ thuật 3 trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 như sau:  
Automotive Industry Action Group (AIAG)  & German Association of the Automotive Industry (VDA FMEA) - Handbook 2019 Failure Mode and Effects Analysis (Sổ tay phân tích mô hình sai lỗi và ảnh hưởng) là một tiêu chuẩn mới được sử dụng trong toàn...
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...