Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 74 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Chuỗi cung ứng tinh gọn - Lean Supply Chain, Tổng quan về chuỗi cung ứng, Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ...
Thông tin từ VNEEP - Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ công Thương đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng...
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 382 942 74

Fax: 028 382 930 12

Web: www.quatest3.com.vn

Email: info@quatest3.com.vn