Tin mới:
02 Tháng Sáu 2023
Sự chồng chéo trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, hiệu suất năng lượng, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động dẫn đến còn có sự chồng chéo trong...
31 Tháng Năm 2023
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
31 Tháng Năm 2023
Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2023 “Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm”. Sự ra đời của tiêu chuẩn này giúp nâng cao chất lượng và sự an toàn của sản phẩm cung cấp ra thị trường, đồng thời góp phần tích cực...
31 Tháng Năm 2023
Những năm gần đây, Việt Nam đã tích cực tham gia đàm phán và ký kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs). Bên cạnh những cơ hội tiềm năng, Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện về quy tắc xuất xứ cũng như yêu cầu về trình tự, thủ tục chứng nhận xuất xứ...
29 Tháng Năm 2023
Sáng nay 27/5, Hội thảo Chuyển đổi số và Tự động hóa trong phát triển Kinh tế số nằm trong khuôn khổ chương trình Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam – 2023 đã được tổ chức bởi Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, với sự phối hợp thực hiện của Hội...