Định danh vi sinh vật là công đoạn vô cùng quan trọng trong thử nghiệm vi sinh vật, nhằm xác định nguy cơ nhiễm vi sinh từ quá trình sản xuất, nguyên nhân biến tính của sản phẩm, cũng như kiểm soát môi trường sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay các phương pháp...
Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn...
Theo quy định của Nhà nước về việc nghỉ các ngày Lễ - Tết trong năm 2020, Trung tâm Kỹ thuật 3 trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 như sau: