Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 là một tổ chức có uy tín...
Trong năm 2018, chỉ riêng lĩnh vực quan trắc môi trường QUATEST 3 đã nhận về hơn 20.000 mẫu để thực hiện thí nghiệm theo yêu cầu của gần 2.000 khách hàng là các  cơ quản quản lí, doanh nghiệp, cá nhân...
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 116/QĐ-BTNMT, ngày 17/01/2019 về việc chứng nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Trung tâm Kỹ thuật 3.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 382 942 74

Fax: 028 382 930 12

Web: www.quatest3.com.vn

Email: info@quatest3.com.vn