Hệ số truyền nhiệt của vật liệu là một thông số vật lý quan trọng trong việc tính toán các quá trình trao đổi nhiệt. Hệ số trao đổi nhiệt giúp ta giải quyết nhiều được nhiều vấn đề về công tác giám sát, sàng lọc nguyên vật liệu, R&D, đánh giá chất...
Kể từ ngày 1/1/2020, Bộ Y tế sẽ chính thức áp dụng Cơ chế Một cửa đối với lĩnh vực kiểm tra thực phẩm nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ này theo Quyết định số  5026/QĐ-BYT ngày 25/10/2019, sau một thời gian triển khai thí điểm.
Bao bì, dụng cụ tiếp xúc thực phẩm là những vật dụng được người tiêu dùng sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất hàng ngày. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ khâu chứa đựng, bảo quản thì các sản phẩm bao bì, dụng cụ nhựa tiếp xúc trực tiếp với...