Ngày 10/08/2018, được sự đồng ý của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức Hội thảo “Phổ biến và cập nhật các Tiêu chuẩn Quốc gia về Hiệu suất năng lượng đèn LED. Hội thảo...
Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ hơn thông tin tiêu chuẩn quốc gia về dầu nhờn, do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dầu nhờn động cơ đốt trong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo...
Xin mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu về Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2018 do Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 382 942 74

Fax: 028 382 930 12

Web: www.quatest3.com.vn

Email: info@quatest3.com.vn