20 Tháng Sáu 2017
Kính mời Quý vị đọc bản tin Lean 6 Sigma số 66 với những bài viết hấp dẫn bổ ích liên quan chủ đề Cách mạng Công nghiệp 4.0, tiêu điểm "Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghệp 4.0; 6 Sigma - Phương...
19 Tháng Sáu 2017
Từ 17/6/2017, số điện thoại cố định các điểm văn phòng của QUATEST 3 sẽ thay đổi mã vùng: TP. Hồ Chí Minh đổi thành 028, Đồng Nai đổi thành 0251, Quảng Ngãi đổi thành 0255. Ngoài sự thay đổi mã vùng như trên, các thông tin khác không thay...
08 Tháng Sáu 2017
QUATEST 3 thực hiện các dịch vụ như: Giám định phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường… (Quyết định 1225/QĐ-BTNMT)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 382 942 74

Fax: 028 382 930 12

Web: www.quatest3.com.vn

Email: info@quatest3.com.vn