Tin mới:
21 Tháng Sáu 2021
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng như hiện nay đang có những bước phát triển đột phá. Đi kèm với đó là sự ra đời của nhiều loại vật liệu mới, trong đó có các sản phẩm phục vụ công tác lát, phủ bề mặt.
21 Tháng Sáu 2021
Trong bối cảnh cạnh tranh về kinh tế ngày càng gay gắt hiện nay, để phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải hoạt động hiệu quả hơn thông qua việc áp dụng rất nhiều biện pháp và giải pháp đa dạng. Trong số đó, tiêu chuẩn/quy chuẩn là công cụ hữu hiệu...
16 Tháng Sáu 2021
Trình tự, thủ tục có nhiều điểm đổi mới, cải cách tại dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
15 Tháng Sáu 2021
Mặt trời, nguồn sáng tự nhiên lớn nhất đem lại nhiều lợi ích to lớn đến đời sống con người, tuy nhiên nó có một số tác động tiêu cực. Thiết bị chiếu sáng nhân tạo được thiết kế mô phỏng nguồn sáng tự nhiên, phục vụ các nhu cầu khác nhau của con người...
15 Tháng Sáu 2021
Cuộc sống nghề nghiệp có tác động đáng kể đến sức khỏe và tâm lý mỗi người, chính vì thế người sử dụng lao động cần có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của họ. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới về quản lý an toàn và sức khỏe...
15 Tháng Sáu 2021
Dự thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến khích các dự án đầu tư mới áp dụng các công nghệ, quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ ít phát thải khí nhà kính.
12 Tháng Sáu 2021
Đạt được trung tính carbon vào năm 2030 là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi hành động quyết liệt trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn ISO từ lâu đã được xem là công cụ để các tổ chức và quốc gia thực hiện thay đổi hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu này, đồng thời...