Indonesia công nhận Phòng Kiểm nghiệm QUATEST 3
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa nhận được Công thư số 6606/KR010/K.3/03/2019 ngày 26/03/2019 của Cục Kiểm dịch Nông nghiệp Indonesia (IAQA), thông báo việc công nhận Trung tâm Kỹ thuật Tiêu...
Chi tiết
QUATEST 3 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO GẦN 2.000 KHÁCH HÀNG
Trong năm 2018, chỉ riêng lĩnh vực quan trắc môi trường QUATEST 3 đã nhận về hơn 20.000 mẫu để thực hiện thí nghiệm theo yêu cầu của gần 2.000 khách hàng là các  cơ quản quản lí, doanh nghiệp, cá nhân...
Chi tiết
QUATEST 3 đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 116/QĐ-BTNMT, ngày 17/01/2019 về việc chứng nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Trung tâm Kỹ thuật 3.
Chi tiết
Nên xây dựng chuẩn truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang tính minh bạch từ nguyên liệu đầu vào
Làm thế nào để nhận biết đâu là thực phẩm an toàn thực sự vẫn đang là câu hỏi lớn cho người tiêu dùng, khi mà hiện nay thị trường thực phẩm bẩn, kém chất lượng trà trộn ngày càng nhiều, bên cạnh đó những thông tin quảng cáo về những loại thực phẩm an...
Chi tiết
Công bố tiêu chuẩn kỹ thuật trong dán nhãn năng lượng cho đèn LED
Ngày 27/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4889/QĐ-BCT công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED.
Chi tiết
QUATEST 3 TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Kể từ 02/01/2019, QUATEST 3 áp dụng triển khai việc phát hành đóa đơn điện tử đến Quý khách hàng sau khi kết thúc quá trình sử dụng dịch vụ. Việc thực hiện hóa đơn điện tử sẽ thuận tiện hơn trong thanh quyết toán và vẫn bảo đảm tính pháp lý theo quy định.
Chi tiết
Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu
Ngày 13/12, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện Quản lý Dầu khí Hàn Quốc (K-Petro) đã cùng ký kết Kế hoạch hợp tác về kỹ thuật và quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu.
Chi tiết
QUATEST 3 thử nghiệm Pin điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay
Ngày 08/05/2018, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư này áp dụng cho các Tổ chức, cá nhân có...
Chi tiết
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CÔNG BỐ HỢP QUY CHO PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV
Ngày 1.10.2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Công văn số 2592/BVTV-KH V/v hướng dẫn thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Trong Công văn có nêu: Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông...
Chi tiết