Giới thiệu

Trung tâm

Cam kết chất lượng

Hoạt động của QUATEST 3 luôn gắn liền với chính sách chất lượng  

“CHÍNH XÁC, KHÁCH QUAN, KỊP THỜI, TIN CẬY”.

Cán bộ nhân viên QUATEST 3 cẩn trọng, chuẩn chỉnh trong từng hoạt động, tuân thủ nghiêm ngặt các hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm mang đến cho Quý Khách hàng những sản phẩm chính xác. Với hệ thống máy móc đạt chuẩn quốc tế, được cập nhật theo xu hướng khoa học kỹ thuật tiến bộ luôn cho chất lượng kết quả thử nghiệm, giám định, kiểm tra đạt độ chính xác cao.

Phụng sự khách hàng luôn là kim chỉ nam hoạt động của toàn thể cán bộ nhân viên QUATEST 3. Chúng tôi luôn đề cao sự tận tâm làm việc theo đúng tiến độ, mang đến cho Quý Khách hàng những sản phẩm - dịch vụ kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

Cán bộ nhân viên QUATEST 3 nâng cao tính trung thực, kỷ luật, tuân thủ nghiêm ngặt các hệ thống đảm bảo chất lượng, các quy định, quy trình, bảo mật để đưa ra kết quả chính xác, khách quan gửi đến Quý Khách hàng.

QUATEST 3 có hệ thống phòng thí nghiệm được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đảm bảo cho kết quả kiểm nghiệm, hiệu chuẩn, đo lường luôn luôn chính xác - khách quan - trung thực.

Là một thương hiệu cung cấp giải pháp về chất lượng, tính an toàn và sự yên tâm, QUATEST 3 luôn thể hiện sự đáng tin cậy trong mỗi sản phẩm, dịch vụ cung cấp tới khách hàng. Với niềm tin đó, QUATEST 3 được coi là một chỉ dấu đảm bảo cho chất lượng, sự an toàn cho khách hàng và người tiêu dùng.

Với việc duy trì và cam kết đảm bảo chính sách chất lượng trên, QUATEST 3 đã và đang trở thành người bạn đồng hành chiến lược của các tổ chức và doanh nghiệp.