Liên kết website

Thống kê truy cập
Trực tuyến 3102
Số lượt truy cập 10993442
Tin tức

Chỉ định QUATEST 3 là tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm gạch ốp lát

Ngày 20/8/2010, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 14/2010/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát. Đây là sản phẩm thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Thông tư qui định danh mục sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát có yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng, căn cứ để kiểm tra chất lượng và công tác quản lý và tổ chức thực hiện. Cũng theo thông tư này, Bộ Xây dựng đã chỉ định Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 3 (QUATEST 3) là các Đơn vị thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa trên.
Bảng Danh mục sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát Có yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng và căn cứ kiểm tra chất lượng (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát):


Tên sản phẩm, hàng hoá

Căn cứ kiểm tra chất lượng

Chỉ tiêu chất lượng

Tiêu chuẩn Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn Quốc gia về phương pháp thử

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Gạch gốm ốp lát ép bán khô, gồm:
- Gạch ceramic ốp lát (có men);
- Gạch gốm granít hay granít nhân tạo (có men hoặc không có men);
- Gạch gốm mozaic ép bán khô;
- Gạch cotto ép bán khô.

1. Sai lệch kích thước, hình dạng và Chất lượng bề mặt

TCVN 7745 : 2007 Gạch gốm ốp lát ép bán khô – Yêu cầu kỹ thuật

 

TCVN 6415-1÷18 : 2005 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử
(theo phương pháp thử tương ứng)
Số lượng mẫu: 10 viên và tối thiểu 2 m2.

2. Độ hút nước

3. Độ bền uốn

4. Độ bền mài mòn sâu (đối với gạch không phủ men)

5. Độ bền mài mòn bề mặt men (đối với gạch phủ men)

6. Hệ số giãn nở nhiệt dài

7. Hệ số giãn nở ẩm

2. Gạch gốm ốp lát đùn dẻo, gồm:
- Gạch cotto (1 lớp hoặc 2 lớp, không có men hoặc có men);
- Gạch gốm mozaic đùn dẻo.

 

1. Sai lệch kích thước, hình dạng và Chất lượng bề mặt

TCVN 7483 : 2005 Gạch gốm ốp lát đùn dẻo – Yêu cầu kỹ thuật

 

TCVN 6415-1÷18 : 2005
Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử
(theo phương pháp thử tương ứng)
Số lượng mẫu: 10 viên và tối thiểu 2 m2.

2. Độ hút nước

3. Độ bền uốn

4. Độ bền mài mòn sâu (đối với gạch không phủ men)

5. Độ bền mài mòn bề mặt men (đối với gạch phủ men).

6. Hệ số giãn nở nhiệt dài

7. Hệ số giãn nở ẩm

3. Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

1. Độ hút nước

TCVN 8057 : 2009 “Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ”

TCVN 8057 : 2009 “Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ”.
(theo phương pháp thử tương ứng)
Số lượng mẫu: 05 tấm/viên nguyên.

2. Độ bền uốn

3. Độ cứng vạch bề mặt

4. Độ chịu mài mòn sâu

4. Gạch terrazzo:

1. Độ hút nước

TCVN 7744 : 2007 “Gạch terrazzo”

TCVN 7744 : 2007 “Gạch terrazzo”
(theo phương pháp thử tương ứng)
Số lượng mẫu: 05 viên nguyên

2. Độ bền uốn

3. Độ cứng vạch bề mặt

4. Độ chịu mài mòn sâu

5. Đá ốp lát tự nhiên, gồm:
- Đá granít ốp lát;
- Đá hoa hay marble ốp lát;
- Đá vôi hay calcit ốp lát

1. Độ bền uốn

TCVN 4732 : 2007 “Đá ốp lát tự nhiên”

TCVN 4732 : 2007 “Đá ốp lát tự nhiên” (theo phương pháp thử tương ứng)
Số lượng mẫu:  05 mẫu đại diện có kích thước 100x200 (mm)

Xem chi tiết: Thông tư 14/2010/TT-BXD

Nguồn tin: QUATEST 3

Print Email
123Trang sauTrang cuối
Danh ba Website - Dmoz Vietnam - Chìa khóa tiêu dùng - 1005hanhphuc - Xu huớng việt - KGST.net - Ðồng phục - Thiên lộc laptop - circuit au vietnam - voyages vietnam cambodge - circuit-vietnam.net - - guide voyage laos - guide voyage birmanie - le-vietnam.com - guide voyage vietnam - trekvietnam.net - guide voyage cambodge - guide voyage thailande - rundreise-vietnam.com - reisennachasien.com - vietnam guida viaggio - cambogia guida viaggio - birmania guida viaggio - thailandia guida viaggio - laos guida viaggi - viaggi in asia - vietnam travel blog - Free Directory Submission - Free Travel Directory Submission - the local directory - website directory - top business travel agents - Hanoi Hotels