Tin tức

BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 76
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 76 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm: 6 Sigma giản đơn, Sức mạnh của 6 Sigma, Hội thảo Cách mạng công nghiệp 4.0 tại EPV 2018, Blockchain là gì và công dụng, Điện toán đám mây và ứng...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 75
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 75 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm: Cách mạng công nghiệp 4.0, Sức mạnh của 6 Sigma, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là gì, Việt Nam đang ở trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 74
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 74 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Chuỗi cung ứng tinh gọn - Lean Supply Chain, Tổng quan về chuỗi cung ứng, Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 73
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 73 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Logistics tinh gọn - Lean Logistics, Hiện trạng Logistics Việt Nam, Quy định mới về kinh doanh dịch vụ Logistic, Giảm chi phí Logistics...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 72
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 72 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Y tế tinh gọn - Lean Heathcare, điểm nhấn 10 năm Lean6Sigma, Phát triển công nghiệp Quốc gia, Cách mạng 4.0 Download Bản tin Lean6Sigma...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 71
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 71 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Những điểm nhấn khoa học và công nghệ Việt Nam 2017, 17 sự kiện lớn nhất sẽ diễn ra trước năm 2050, Top 4 giống chó thông minh, trung thành...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 70
Kính mời Quý vị xem bản tin Lean 6 Sigma số 70 với những bài viết hấp dẫn bổ ích, tiêu điểm Cải thiện chất lượng khám chữa bệnh nhờ Lean & 6Sigma, Xét nghiệm bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Hoàn Mỹ đạt 6Sigma Download Bản tin Lean6Sigma...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN 6 SIGMA SỐ 69
Kính mời Quý vị đọc bản tin Lean 6 Sigma số 69 với những bài viết hấp dẫn bổ ích liên quan chủ đề APEC, tiêu điểm Lãnh đạo Thành viên APEC và Doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong APEC Download Bản tin Lean6Sigma...
Chi tiết
BẢN TIN LEAN6SIGMA SỐ 67
Kính mời Quý vị đọc bản tin Lean 6 Sigma số 67 với những bài viết hấp dẫn bổ ích liên quan chủ đề 55 năm hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, APEC tại Việt Nam 2017, tiêu điểm "Thành phố Thông minh - Ứng dụng Lean - Áp dụng TQM:...
Chi tiết