Liên kết website

Thống kê truy cập
Trực tuyến 3104
Số lượt truy cập 10993443

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:    /NSCL - ĐT
V/v mời tham gia các khóa học quản lý ngắn hạn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2010
Kính gửi: Ban Giám đốc các Tổ chức / Doanh nghiệp

      Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng (Trung tâm NSCL) là đơn vị
trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) - Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập từ tháng 5 năm 1976 trên cơ sở Viện Định chuẩn Quốc gia trước đây.
      Trung tâm NSCL có chức năng chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn về nghiệp vụ, chuyên môn tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các kỹ thuật đo lường và thử nghiệm.
Hơn 15 năm qua, với đội ngũ chuyên gia tư vấn, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, Trung tâm NSCL đã tổ chức các khóa học ngắn hạn về các lĩnh vực nói trên nhằm hỗ trợ Tổ chức / Doanh nghiệp nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ để cải tiến năng suất chất lượng.
      Với cam kết luôn làm hài lòng khách hàng thông qua việc cải tiến thường xuyên dịch vụ đào tạo và tư vấn, Trung tâm NSCL trân trọng giới thiệu Kế hoạch chiêu sinh quý 3 năm 2010 (xin xem Chương trình đào tạo đính kèm) và kính mời quý Tổ chức / Doanh nghiệp đăng ký cử cán bộ nhân viên tham dự các khóa học tại Trung tâm chúng tôi.
      Nhân dịp triển khai thêm địa điểm đào tạo mới: tại Khu Thử nghiệm Biên Hòa (QUATEST 3) – Số 7, đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 – Tỉnh Đồng Nai,
Trung tâm NSCL trân trọng kính mời quý Tổ chức / Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai và các tỉnh lân cận đăng ký tham dự các khóa học tại địa điểm mới này của chúng tôi.
      Nếu quý Tổ chức / Doanh nghiệp cần thêm thông tin hoặc trao đổi chi tiết về các khóa học, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
Trung tâm Đào tạo &  Tư vấn Năng suất Chất lượng
                             Địa chỉ:        49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
                            ĐT : 3 8215 497   -   3 8294 274   (Số nội bộ: 204) -  Fax: 3 8215 497                           
                            ĐTDĐ:          0903 727 399 (Cô Sinh);                        0918 838 417 (Cô Thúy);
                            E-mail: nv-daotaoqlcl@quatest3.com.vn;     dv-daotao@quatest3.com.vn

Ghi chú: (*) Các khóa học này có thể đào tạo tại Tổ chức / Doanh nghiệp và được thiết kế nội dung chương trình riêng phù hợp với yêu cầu cụ thể của Tổ chức / Doanh nghiệp.

            Trân trọng kính chào.


Nơi nhận:             
- Như trên;                                                          
- Lưu: HS, NSCL.

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM NSCL
(Đã ký)
Nguyễn Đào Duy Tài 


Danh ba Website - Dmoz Vietnam - Chìa khóa tiêu dùng - 1005hanhphuc - Xu huớng việt - KGST.net - Ðồng phục - Thiên lộc laptop - circuit au vietnam - voyages vietnam cambodge - circuit-vietnam.net - - guide voyage laos - guide voyage birmanie - le-vietnam.com - guide voyage vietnam - trekvietnam.net - guide voyage cambodge - guide voyage thailande - rundreise-vietnam.com - reisennachasien.com - vietnam guida viaggio - cambogia guida viaggio - birmania guida viaggio - thailandia guida viaggio - laos guida viaggi - viaggi in asia - vietnam travel blog - Free Directory Submission - Free Travel Directory Submission - the local directory - website directory - top business travel agents - Hanoi Hotels