Thử nghiệm thành thạo

Quay Lại

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, tin cậy của các kết quả thử nghiệm của đơn vị, từ năm 1997, QUATEST 3 đã tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo với sự tham gia của các Phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế. Hệ thống quản lý chất lượng đối với tổ chức thử nghiệm thành thạo của QUATEST 3 được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17043:2010 và được công nhận bởi The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA - Hoa Kỳ) (certificate number 3477.01)

 

ĐĂNG NHẬP


GIỚI THIỆU VỀ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO


CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO


THÔNG BÁO


HỎI ĐÁP VỀ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO


LIÊN HỆ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO