Chương trình đang tổ chức

Quay Lại
CÁC LĨNH VỰC TNTT KHÁC

Trong trường hợp các PTN có yêu cầu tổ chức các chương trình TNTT khác so với các chương trình nêu trong kế hoạch 2019, vui lòng cung cấp cụ thể thông tin (chỉ tiêu, nền mẫu…) để Trung tâm Kỹ thuật 3 có thể xem xét lập kế hoạch TNTT bổ sung (nếu có  ≥ 10 PTN) hoặc thực hiện các chương trình so sánh liên phòng theo yêu cầu riêng cho 01 PTN. 
Ngoài ra, chúng tôi nhận tổ chức các chương trình TNTT lĩnh vực hiệu chuẩn (nhiệt độ, khối lượng, cơ, độ dài…)