Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 100/21

Mã chương trình

QPT 100/21

Nền mẫu

Thép

Tên chỉ tiêu

Độ cứng Rockwell (HRB và HR30T)

Phương pháp thử

Không quy định

Quy cách mẫu

01 mẫu/PTN

Phí tham gia (VNĐ)

4 000 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình đã được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010 bởi cơ quan công nhận The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) - Hoa Kỳ, Certificate number­: 3477.01

(trừ HR30T)

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/08/2021

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

09/2021

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

11/2021

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

12/2021