Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 104/21

Mã chương trình

QPT 104/21

Nền mẫu

Cáp điện đồng bọc nhựa PVC

Tên chỉ tiêu

Thử kéo lớp cách điện PVC:

Độ bền kéo

Độ giãn dài khi đứt

Phương pháp thử

TCVN 6610 (IEC 60227)

hoặc các phương pháp tương đương khác

Quy cách mẫu

01 mẫu/PTN

Phí tham gia (VNĐ)

3 500 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình chưa được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/08/2021

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

09/2021

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

11/2021

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

12/2021