Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 88/20

Mã chương trình

QPT 88/20

Nền mẫu

Thép

Tên chỉ tiêu

C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, B, V                

Phương pháp thử

Không quy định

Quy cách mẫu

01 mẫu/PTN

Phí tham gia (VNĐ)

4 000 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình đã được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010 bởi cơ quan công nhận The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) - Hoa Kỳ, Certificate number­: 3477.01

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/03/2020

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

04/2020

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

06/2020

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

07/2020