Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 90/20

Mã chương trình

QPT 90/20

Tên chương trình TNTT/ Nền mẫu

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

Tên chỉ tiêu

Hiệu chuẩn quả cân F2

Phương pháp thử

Không quy định

Quy cách

Khối lượng: 1 g; 5 g; 10 g; 50 g

Phí tham gia (VNĐ)

5 500 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình chưa được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/04/2020

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

05/2020

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

09/2020

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

11/2020