Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 95/21

Mã chương trình

QPT 95/21

Nền mẫu

Xi măng

Tên chỉ tiêu

Cặn không tan

SO3

MgO

Na2O hòa tan

K2O hòa tan

CaO

Al2O3

Fe2O3

SiO2

Mất khi nung

Cl-

Phương pháp thử

Không quy định

Quy cách mẫu

01 mẫu/PTN

Mỗi mẫu có khối lượng khoảng 50 g

Phí tham gia (VNĐ)

3 000 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình đã được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010 bởi cơ quan công nhận The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) - Hoa Kỳ, Certificate number­: 3477.01

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/07/2021

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

08/2021

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

11/2021

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

12/2021