Nội dung Chương trình Thử nghiệm Thành thạo

Quay Lại
QPT 98/21

Mã chương trình

QPT 98/21

Nền mẫu

Thép cốt bê tông

Tên chỉ tiêu

Thử uốn

Phương pháp thử

Phương pháp thử TCVN 7937-1 (ISO 15630-1), tham chiếu TCVN 198 (ISO 7438) hoặc các phương pháp tương đương khác

Quy cách mẫu

01 mẫu/PTN

Phí tham gia (VNĐ)

2 500 000

Các biểu mẫu có liên quan

Giấy xác nhận mẫu

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu kết quả

Tình trạng công nhận

Chương trình chưa được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

15/06/2021

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

07/2021

Thời điểm ban hành báo cáo sơ bộ (dự kiến)

09/2021

Thời điểm ban hành báo cáo kết thúc (dự kiến)

10/2021