Chương trình đang tổ chức

Quay Lại
LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

QUATEST 3 dự kiến sẽ tổ chức các chương trình TNTT năm 2020 trong lĩnh vực Hiệu chuẩn như sau:

STT

Tên chương trình TNTT/nền mẫu


chương trình

Tên chỉ tiêu

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

Phí tham gia

(VNĐ/mẫu/PTN)

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

Ghi chú

  1.  

Hiệu chuẩn
lĩnh vực khối lượng

QPT 90/20 (*)

Hiệu chuẩn quả cân F2
Khối lượng: 1 g; 5 g; 10 g; 50 g

05/2020

5 500 000

15/04/2020

 

  1.  

Hiệu chuẩn
lĩnh vực độ dài

QPT 91/20 (*)

Thước thẳng

Phạm vi: (0 - 500) mm

Hiệu chuẩn: (100; 200; 300; 400; 500) mm

Thước cuộn

Phạm vi: (0 - 3) m

Hiệu chuẩn: (0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3) m

05/2020

5 500 000

15/04/2020

 

 

Lưu ý:

  • Vui lòng bấm chọn mã chương trình cụ thể để biết thêm chi tiết.
  • Đối với các PTN tại Việt Nam, phí tham gia đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 5%) và phí vận chuyển.
  • Các chương trình không đủ số lượng PTN đăng ký tối thiểu là 10 PTN thì có thể bị hoãn hoặc hủy (tùy tình hình thực tế) và sẽ thông báo cụ thể đến PTN.
  • Trong trường hợp PTN có yêu cầu tổ chức các chương trình TNTT khác so với các chương trình nêu trong Phiếu đăng ký này, vui lòng cung cấp cụ thể thông tin (chỉ tiêu, nền mẫu…) để Trung tâm Kỹ thuật 3 có thể xem xét lập kế hoạch TNTT bổ sung (nếu có  ≥ 10 PTN) hoặc thực hiện các chương trình so sánh liên phòng theo yêu cầu riêng cho 01 PTN.
  • (*) Chương trình/chỉ tiêu chưa được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010 bởi cơ quan công nhận The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) - Hoa Kỳ, Certificate number­: 3477.01. PTN có thể tham khảo thêm thông tin công nhận theo đường dẫn sau http://www.a2la.org/scopepdf/3477-01.pdf