Chương trình đang tổ chức

Quay Lại
LĨNH VỰC VI SINH

QUATEST 3 dự kiến sẽ tổ chức các chương trình TNTT năm 2020 trong lĩnh vực Vi sinh như sau:

STT

Tên chương trình TNTT/nền mẫu


chương trình

Tên chỉ tiêu

Thời điểm gửi mẫu (dự kiến)

Phí tham gia

(VNĐ/mẫu/PTN)

Hạn chót nhận/hủy đăng ký

 1.  

Ngũ cốc

QPT 01/20

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí

Định lượng tổng số Coliform

Định lượng Escherichia coli

02/2020

2 500 000/01 chỉ tiêu

     3 000 000/02 chỉ tiêu trở lên

15/01/2020

 1.  

Ngũ cốc

QPT 02/20

Định lượng Staphylococci dương tính với coagulase

05/2020

2 500 000

15/04/2020

 1.  

Ngũ cốc

QPT 03/20

Định lượng tổng số nấm men và nấm mốc

07/2020

2 500 000

15/06/2020

 1.  

Ngũ cốc

QPT 04/20 (*)

Định lượng Pseudomonas aeruginosa

07/2020

2 500 000

15/06/2020

 1.  

Sữa bột

QPT 05/20

Định tính Salmonella spp.

02/2020

3 000 000

15/01/2020

 1.  

Sữa bột

QPT 06/20

Định lượng Staphylococci dương tính
với coagulase

03/2020

2 500 000

15/02/2020

 1.  

Sữa bột

QPT 07/20

Định lượng tổng số nấm men và nấm mốc

03/2020

2 500 000

15/02/2020

 1.  

Sữa bột

QPT 08/20

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí

Định lượng tổng số Coliform

Định lượng Escherichia coli

06/2020

2 500 000/01 chỉ tiêu

     3 000 000/02 chỉ tiêu trở lên

15/05/2020

 1.  

Sữa bột

QPT 09/20

Định lượng Bacillus cereus giả định

06/2020

2 500 000

15/05/2020

 1.  

Sữa bột

QPT 10/20

Định lượng Enterobacteriaceae

07/2020

2 500 000

15/06/2020

 1.  

Sữa nước

QPT 11/20

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí

Định lượng tổng số Coliform

Định lượng Escherichia coli

04/2020

2 500 000/01 chỉ tiêu

     3 000 000/02 chỉ tiêu trở lên

15/03/2020

 1.  

Sữa nước

QPT 12/20

Định tính Salmonella spp.

08/2020

3 000 000

15/07/2020

 1.  

Nước uống

QPT 13/20

Định lượng tổng số vi sinh vật

Định lượng tổng số Coliform

Định lượng tổng số Fecal Coliform (*)

Định lượng Escherichia coli

07/2020

2 500 000/01 chỉ tiêu

     3 500 000/02 chỉ tiêu trở lên

15/06/2020

 1.  

Nước uống

QPT 14/20 (*)

Định lượng Staphylococcus aureus

07/2020

2 500 000

15/06/2020

 1.  

Nước uống

QPT 15/20 (*)

Định lượng Enterococci (Fecal Streptococci)

08/2020

2 500 000

15/07/2020

 1.  

Nước uống

QPT 16/20 (*)

Định lượng bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite

08/2020

2 500 000

15/07/2020

 1.  

Nước uống

QPT 17/20 (*)

Định lượng Pseudomonas aeruginosa

09/2020

2 500 000

15/08/2020

 1.  

Nước thải

QPT 18/20

Định lượng tổng số Coliform

06/2020

2 500 000

15/05/2020

 1.  

Nước sinh hoạt

QPT 19/20

Định lượng tổng số Coliform

Định lượng tổng số Fecal Coliform

Định lượng Escherichia coli

10/2020

2 500 000/01 chỉ tiêu

     3 000 000/02 chỉ tiêu trở lên

15/09/2020

 1.  

Thịt

QPT 20/20

Định lượng tổng số vi khuẩn kỵ khí (*)

Định lượng tổng số vi khuẩn kỵ khí khử sulfite (*)

Định lượng Clostridium perfringens

05/2020

2 500 000/01 chỉ tiêu

     3 000 000/02 chỉ tiêu trở lên

15/04/2020

 1.  

Thịt

QPT 21/20

Định tính Salmonella spp.

06/2020

3 000 000

15/05/2020

 1.  

Thịt

QPT 22/20

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí

Định lượng tổng số Coliform

Định lượng Escherichia coli

08/2020

2 500 000/01 chỉ tiêu

     3 000 000/02 chỉ tiêu trở lên

15/07/2020

 1.  

Thủy hải sản

QPT 23/20 (*)

Định tính Escherichia coli

03/2020

3 000 000

15/02/2020

 1.  

Thủy hải sản

QPT 24/20

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí

Định lượng tổng số Coliform

Định lượng Escherichia coli

03/2020

2 500 000/01 chỉ tiêu

     3 000 000/02 chỉ tiêu trở lên

15/02/2020

 1.  

Thủy hải sản

QPT 25/20

Định tính Vibrio parahaemolyticus

04/2020

3 000 000

15/03/2020

 1.  

Thủy hải sản

QPT 26/20

Định tính Salmonella spp.

04/2020

3 000 000

15/03/2020

 1.  

Thủy hải sản

QPT 27/20

Định tính Listeria spp. (*)

Định tính Listeria monocytogenes

06/2020

3 000 000

15/05/2020

 1.  

Thủy hải sản

QPT 28/20

Định lượng Staphylococci dương tính
với coagulase

09/2020

2 500 000

15/08/2020

 1.  

Thủy hải sản

QPT 29/20

Định lượng Enterobacteriaceae

10/2020

2 500 000

15/09/2020

 1.  

Thức ăn chăn nuôi

QPT 30/20 (*)

Định lượng tổng số nấm men và nấm mốc

09/2020

2 500 000

15/08/2020

 1.  

Thức ăn chăn nuôi

QPT 31/20 (*)

Định tính Salmonella spp.

09/2020

3 000 000

15/08/2020

 1.  

Thức ăn chăn nuôi

QPT 32/20

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (*)

Định lượng tổng số Coliform

Định lượng Escherichia coli

09/2020

2 500 000/01 chỉ tiêu

     3 000 000/02 chỉ tiêu trở lên

15/08/2020

 1.  

Phân bón

QPT 33/20

Định lượng Escherichia coli

08/2020

2 500 000

15/07/2020

 1.  

Phân bón

QPT 34/20

Định tính Salmonella spp.

10/2020

3 000 000

15/09/2020

 
Lưu ý:
 • Vui lòng bấm chọn mã chương trình cụ thể để biết thêm chi tiết.
 • Đối với các PTN tại Việt Nam, phí tham gia đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 5%) và phí vận chuyển.
 • Đối với các PTN đã đăng ký tham gia và có nhu cầu mua thêm mẫu TNTT, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được báo giá cụ thể (tùy theo chương trình và nền mẫu, tối thiểu 600.000 đồng/mẫu).
 • Đối với các chương trình TNTT lĩnh vực vi sinh, PTN có thể thực hiện và báo cáo kết quả cho cả 02 đơn vị tính CFU và MPN với phí tham gia không đổi.
 • Trong trường hợp các PTN áp dụng các phương pháp thử khác so với yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức trước khi đăng ký.
 • Các chương trình không đủ số lượng PTN đăng ký tối thiểu là 10 PTN thì có thể bị hoãn hoặc hủy (tùy tình hình thực tế) và sẽ thông báo cụ thể đến PTN.
 • Trong trường hợp PTN có yêu cầu tổ chức các chương trình TNTT khác so với các chương trình nêu trong Phiếu đăng ký này, vui lòng cung cấp cụ thể thông tin (chỉ tiêu, nền mẫu…) để Trung tâm Kỹ thuật 3 có thể xem xét lập kế hoạch TNTT bổ sung (nếu có  ≥ 10 PTN) hoặc thực hiện các chương trình so sánh liên phòng theo yêu cầu riêng cho 01 PTN.
 • (*) Chương trình/chỉ tiêu chưa được công nhận phù hợp theo ISO 17043:2010 bởi cơ quan công nhận The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) - Hoa Kỳ, Certificate number­: 3477.01. PTN có thể tham khảo thêm thông tin công nhận theo đường dẫn sau http://www.a2la.org/scopepdf/3477-01.pdf