Tin mới:
Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu/sản xuất trong nước
Quay Lại
DANH MỤC CÁC SP, HH VLXD ĐƯỢC CẤP GIẤY CNHQ

 

Năm

Quý

 Số liệu tính từ

Số hồ sơ

Danh mục

2018

1

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

94

Nhấp vào đây

2

Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 25/6/2018

39

Nhấp vào đây

3

Từ ngày 26/6/2018 đến ngày 30/9/2018

58

Nhấp vào đây

4