Quyết định - Chỉ định

Tin mới:
Theo nghị định 105
Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2026 của chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. QUATEST 3 được những chỉ định sau từ Bộ Khoa học Công nghệ:

 

 Stt 
 No 

 Quyết định/ Decision  

Ngày ban hành
Date of issue

Trích yếu
Summary

1

2197/QĐ-TĐC

28/12/2023

V/v chỉ định QUATEST 3 là tổ chức kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Regarding the designation of QUATEST 3 as an organization that verifies, calibrates and tests measuring instruments and measurement standards

2

4076/TĐC-ĐL

11/4/2023

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Certificate of registration to provide inspection, calibration, testing of measuring instruments and measurement standards