Dịch vụ

Tin mới:
Thử nghiệm thành thạo và So sánh liên phòng
Quay Lại

Nhằm mục đích để các phòng thí nghiệm có cơ hội tự xem xét đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, QUATEST 3 tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam và quốc tế. Hoạt động tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng của QUATEST 3 phù hợp chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010, được công nhận bởi The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA - Hoa kỳ) theo giấy chứng nhận số 3477.01

GIỚI THIỆU VỀ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO


CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO


THÔNG BÁO


HỎI ĐÁP VỀ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO


LIÊN HỆ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO