Dịch vụ

Tin mới:
Nông sản - Thực phẩm
Quay Lại
ĐGCNSPH SẢN PHẨM THỰC PHẨM, NÔNG SẢN, THỦY SẢN VÀ HÓA CHẤT

TT

Đối tượng kiểm tra

Chuẩn mực làm căn cứ để kiểm tra

Cách thức kiểm tra

Thời gian dự kiến phát hành kết quả

Được chỉ định / công nhận bởi

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

Thực phẩm

-Thực phẩm (nguyên liệu hoặc đã chế biến) ;

-Phụ gia thực phẩm;

-Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

-Bao bì, dụng cụ tiếp xúc với  thực phẩm;

-  QCVN, TCVN;

- Tiêu chuẩn công bố;

QĐCN 171: 2013

  • Tối đa 10 ngày làm việc (sau khi thực hiện xong việc kiểm tra và lấy mẫu tại hiện trường);
  • Khi có các yêu cầu đặc biệt, thời gian phát hành kết quả sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với đơn vị yêu cầu.

BYT; BCT;

BoA-VICAS 004

21

Phân bón vô cơ nhập khẩu:

-Phân đạm;

-Lân nung chảy;

-Supephosphat đơn;

-Phân Kali;

-DAP;

-Phân phức hợp;

-Phân hỗn hợp bón rễ;

-Phân trung vi lượng;

- Thông tư  29/2014/BCT;

- Danh mục phân bón  được phép lưu hành  tại VN còn hiệu lực

- Các QCVN;

- Tiêu chuẩn Công bố;

 

QĐCN 119:2015

 

  • Tối đa 10 ngày làm việc (sau khi thực hiện xong việc kiểm tra và lấy mẫu tại hiện trường);
  • Khi có các yêu cầu đặc biệt, thời gian phát hành kết quả sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với đơn vị yêu cầu

BCT;

BoA-VICAS 004

32

Phân bón hữu cơ nhập khẩu

-Phân hữu cơ;

-Phân hữu cơ khoáng;

-Phân khoáng hữu cơ;

-Phân hữu cơ vi sinh;

-Phân hữu cơ sinh học;

-Phân bón sinh học;

-Phân vi sinh vật;

-Phân bón có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng.

- Thông tư 41/2014/BNNPTNT;

- Danh mục phân bón được phép       lưu   hành tại VN còn hiệu lực

(từ 09/8/2008 đến 27/11/2013);

- Các QCVN;

- Tiêu chuẩn Công bố.

QĐCN 120:2015

 

  • Tối đa 10 ngày làm việc (sau khi thực hiện xong việc kiểm tra và lấy mẫu tại hiện trường);
  • Khi có các yêu cầu đặc biệt, thời gian phát hành kết quả sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với đơn vị yêu cầu

BNN&PTNT;

BoA-VICAS 004

43

Thức ăn chăn nuôi:

-Nguyên liệu, phụ gia  thức ăn chăn nuôi;

-Thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh.

-  QCVN;

- Tiêu chuẩn công bố.

QĐCN 116:2013 

 

  • Tối đa 10 ngày làm việc (sau khi thực hiện xong việc kiểm tra và lấy mẫu tại hiện trường);
  • Khi có các yêu cầu đặc biệt, thời gian phát hành kết quả sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với đơn vị yêu cầu

BNN&PTNT;

BoA-VICAS 004

54

Thuốc bảo vệ thực vật:

-Thuốc kỹ thuật;

-Thuốc thành phẩm.

QCVN;

- Tiêu chuẩn công bố;

- Các Danh mục TBVTV được phép sử dụng hiện hành.

 

QĐCN 154:2015

 

  • Tối đa 10 ngày làm việc (sau khi thực hiện xong việc kiểm tra và lấy mẫu tại hiện trường);
  • Khi có các yêu cầu đặc biệt, thời gian phát hành kết quả sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với đơn vị yêu cầu

BNN&PTNT;

BoA-VICAS 004