Tin mới:
Môi trường
Quay Lại
GIÁM ĐỊNH SẢN PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG, DẦU KHÍ, MÔI TRƯỜNG

TT

Đối tượng kiểm tra

Chuẩn mực làm căn cứ để kiểm tra

Quy trình thực hiện

Thời gian dự kiến phát hành kết quả

Được công nhận bởi

GIÁM ĐỊNH THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG HOẶC DOANH NGHIỆP

15

Sản phẩm dầu mỏ và phụ gia dùng trong sản xuất chế biến dầu mỏ, bao gồm: nhiên liệu gốc dầu mỏ dạng lỏng (Xăng DO, FO, Jet A1, dầu hỏa, condensate,…) và dầu bôi trơn các loại, dầu gốc, mỡ bôi trơn, phụ gia gốc dầu mỏ…

- Định danh, công dụng

         - Chất lượng, sự phù hợp với tiêu chuẩn/ quy định kỹ thuật

QTGĐ 03:2011

Tùy theo yêu cầu Giám định và thỏa thuận cụ thể giữa khách hàng và Trung tâm Kỹ thuât 3 (đối với những trường hợp cần thiết và được ghi nhận cụ thể trong hồ sơ). Trường hợp khách hàng không có yêu cầu cụ thể, thời gian thực hiện mặc định là  trong vòng 10 ngày  làm việc kể từ khi nhận mẫu và nhận đủ tài liệu kỹ thuật cần thiết. Trong trường hợp cần thử nghiệm mẫu thì thời gian này là không quá 3 ngày kể từ khi có đầy đủ các kết quả thử nghiệm cần thiết phục vụ cho công tác giám định

TĐC; BoA-VIAS 004

Giám định khối lượng

QTGĐ 04:2011

26

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);

Giám định chất lượng và/ hoặc các đặc tính kỹ thuật

QTGĐ 02:2011

Giám định khối lượng

QTGĐ 01:2011

Hàng tiêu dùng, bao gồm:

- Nguyên phụ liệu và sản phẩm dệt may;

- Giày dép;

- Hàng thủ công mỹ nghệ;

- Đồ chơi trẻ em;

- Định danh, công dụng

- Chất lượng, số lượng, sự phù hợp với tiêu chuẩn/ quy định kỹ thuật

QTGĐ 06:2011

Đồ chơi trẻ em;

Giám định về an toàn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật:

QCVN 3:2009/BKHCN;

EN 71;

ISO 8124;

ASTM F963;

TCVN 6238 – 1, 2, 3

QTGĐ 05:2011