Dịch vụ

Tin mới:
Xây dựng
Quay Lại
KTNN SẢN PHẨM NGÀNH XÂY DỰNG

TT

Đối tượng kiểm tra

Chuẩn mực làm căn cứ để kiểm tra (*)

Cách thức
kiểm tra

Thời gian dự kiến phát hành kết quả (*)

Được công nhận bởi

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU (Theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 03 năm 2006)

1

Xi măng các loại:

 

QTGĐ 11: 2012

10 ngày, kết quả chính thức sẽ phát hành sau 30 ngày

BoA- VIAS 004

Xi măng pooc lang;

TCVN 2682:2009

  • Xi măng pooc lang hỗn hợp;

TCVN 6260:2009

  • Xi măng pooc lang trắng;

TCVN 5691:2000

  • Xi măng pooc lang Puzolan;

TCVN 4033:1995

  • Xi măng pooc lang hỗn hợp ít tỏa nhiệt;

TCVN 6069:2007

Xi măng pooc lang bền sun phat

TCVN 7712:2013

2

Tấm lợp Amiăng - xi măng;

TCVN 9188:2012

TCVN 4434:2000

QTGĐ 11: 2012

10 ngày

BoA- VIAS 004

3

Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà;

TCVN 9114:2012

TCVN 9347 : 2012

QTGĐ 11: 2012

10 ngày

BoA- VIAS 004