Tin mới:


Quý khách cần thêm thông tin về dịch vụ chứng nhận lô sản phẩm xuất nhập khẩu của QUATEST 3, xin vui lòng liên hệ:

- Phòng Quản trị Nghiệp vụ

- Địa chỉ: Phòng 302, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại: 028 382 942 74, Ext: 322 | Email: nv-qt@quatest3.com.vn