Liên hệ

Liên hệ Dịch vụ khác

Dịch vụ Thử nghiệm Thành thạo và So sánh liên phòng - Khu Thí nghiệm Biên Hòa
Số 7 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h30 - 16h00
0251 3836 212 Ext: 3312
0251 3836 212
Bản đồ:
Dịch vụ Năng suất chất lượng - Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng
Lầu 7, 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h30 – 16h30;
028 3829 4274 - Ext: 1702, 1704, 1724
028 3829 4274
Bản đồ:
Dịch vụ Đào tạo - Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng
Lầu 7, 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h30 – 16h30;
028 3829 4274 - Ext: 1701, 1721
028 3829 4274
Bản đồ:
Dịch vụ Cung cấp thông tin tiêu chuẩn - Thư viện QUATEST 3
Phòng 207, Lầu 1, Phòng 102, 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h30 – 16h30;  
028 3829 4274 - Ext: 1205
028 3829 4274
Bản đồ: