Nhóm 6: Kỹ thuật Hiệu chuẩn & Kiểm định về Đo lường

Quay Lại
Tin mới:

Mã lớp

Nội dung khóa đào tạo

Nhóm 6: KỸ THUẬT HIỆU CHUẨN & KIỂM ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG

6A. KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

KĐ 01

Kiểm định viên Cân phân tích & Cân kỹ thuật

KĐ 02

Kiểm định viên Cân thông dụng

KĐ 03

Kiểm định viên Cân Ôtô

KĐ 04

Kiểm định viên cột đo nhiên liệu

KĐ 05

Kiểm định viên áp kế lò xo

KĐ 06

Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng

KĐ 07

Kiểm định viên công tơ điện tử

KĐ 08

Kiểm định viên máy biến dòng, biến áp đo lường

KĐ 09

Kiểm định viên máy đo điện trở tiếp đất và điện trở cách điện

KĐ 10

Kiểm định viên đồng hồ nước lạnh

KĐ 11

Kiểm định viên máy đo độ ẩm hạt

6B. KỸ THUẬT VIÊN ĐO LƯỜNG

KT 01

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ

KT 01 -1

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

KT 02

Kỹ thuật đo áp suất - Hướng dẫn hiệu chuẩn các dụng cụ đo áp suất

KT 03

Hướng dẫn phương pháp hiệu chuẩn và đánh giá độ chính xác các loại bộ chuyển đổi do nhiệt độ và áp suất

KT 04

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo điện thông dụng

KT 05

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân cấp I và cân cấp II (cân phân tích và cân kỹ thuật ) 

KT 06

 Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra hiệu chuẩn phương tiện đo thể tích thí nghiệm (Pipet pit tong - Pipét tự động, dụng cụ thể tích bằng thủy tinh) (khóa mới)

KT 07

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo độ dài

KT 08

HD sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các phương tiện đo lực: lực kế, cảm biến lực, máy thử độ bền kéo nén….

KT 09

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ dụng cụ đo lường phòng thí nghiệm.

KT 10

HD sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn và sửa chữa cân cấp III và cấp IIII ( cân bàn điện tử và cân đồng hồ lò xo).

KT 11

Các kiến thức cơ bản về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo.

KT 12

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân sấy ẩm và máy đo độ ẩm (khóa mới)

KT 13

Phương pháp hiệu chuẩn, kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng dùng trong công nghiệp (lớp mới)

KT 14

HD sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn  nhiệt ẩm kế (dành cho đối tượng đã học xong lớp KT 01) (lớp mới)