Câu hỏi thường gặp về Chi phí - Thanh Toán

  • Tôi muốn biết chi phí các dịch vụ của QUATEST 3?

    Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với  bộ phận phụ trách báo giá cho các dịch vụ của QUATEST 3 theo như thông tin sau:   Báo giá dịch vụ kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, kiểm định kỹ thuật an toàn, Giám định - thẩm định - đánh giá kỹ thuật: Phòng Quản trị Nghiệp vụ Điện thoại: 028-382 942 74, ext: 1322           E-mail: qn@quatest3.com.vn   Báo giá dịch vụ chứng nhận sản phẩm: Phòng Chứng nhận sản phẩm Điện thoại: 028-382 942 74, ext: 1312         E-mail: nv7@quatest3.com.vn   Báo giá dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý: Phòng Chứng nhận Hệ thống quản lý Điện thoại: 028-382 942 74, ext: 1312         E-mail: nv7@quatest3.com.vn   Giá dịch vụ Mã số Mã vạch: Tải file   Báo giá dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn/kiểm định phương tiện đo: Phòng Dịch vụ khách hàng Thí nghiệm Điện thoại: 0251-383 6212, ext: 3171 - 3177                         E-mail: dh.cs@quatest3.com.vn   Báo giá dịch vụ thử nghiệm thành thạo: Phòng Thử nghiệm thành thạo Điện thoại: 0251-383 6212, ext: 3123                               E-mail: ptprovider@quatest3.com.vn   Báo giá dịch vụ cung cấp, bảo hành và sửa chữa trang thiết bị thí nghiệm: Trung tâm Dịch vụ thí nghiệm Điện thoại: 028-392 462 34                            E-mail: dc.dv@quatest3.com.vn   Báo giá dịch vụ tư vấn, đào tạo: Trung tâm Năng suất chất lượng Điện thoại: 028-382 942 74 ext: 1702            E-mail: dc.dt@quatest3.com.vn   Báo giá dịch vụ cung cấp tài liệu thông tin chuyên ngành: Phòng Thư viện Điện thoại: 028-382 942 74, ext: 1205            E-mail: xt.tv@quatest3.com.vn   Hỗ trợ chung: Phòng Thông tin xúc tiến Điện thoại: 028-222 127 97, ext 1207                            E-mail: info@quatest3.com.vn   Ghi chú: Để QUATEST 3 có thể cung cấp bảng báo giá nhanh nhất, chính xác nhất, Quý khách vui lòng cung cấp các thông tin liên quan: dịch vụ quan tâm, mô tả đặc điểm của đối tượng (hàng hóa, sản phẩm, thiết bị…..) cần thực hiện các dịch vụ, hình ảnh, tài liệu liên quan (nếu có).

  • Hiện tại QUATEST 3 chấp nhận hình thức thanh toán nào?

     QUATEST 3 chấp nhận các hình thức thanh toán sau:    Tiền mặt   Thanh toán qua thẻ Các thẻ được chấp nhận thanh toán tại Trung tâm Kỹ thuật 3 bao gồm: tất cả các loại thẻ nội địa của các ngân hàng, các loại thẻ tín dụng (trừ thẻ AMEX)   Chuyển khoản Quý khách vui lòng lưu ý thông tin các tài khoản của QUATEST 3  như sau:   - Dịch vụ Mã số Mã vạch: thu qua tài khoản Kho bạc Nhà nước Tên tài khoản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3  Số tài khoản: 3511.0.1059097.00000  Ngân hàng (Kho bạc): Kho bạc Nhà nước Quận 1   - Dịch vụ Kiểm tra Giám định, Chứng nhận, Thử nghiệm, Hiệu chuẩn Kiểm định, Thử nghiệm thành thạo, Thông tin & Tiêu chuẩn thu qua tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN TP.HCM: Tên tài khoản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3  Số tài khoản: 10201 00000 86877  Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, CN TP.HCM   - Dịch vụ Đào tạo thu qua tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN. TP.HCM: Tên tài khoản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3  Số tài khoản: 10201 0000 772901  Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, CN TP.HCM   - Dịch vụ Hỗ trợ Phòng thí nghiệm thu qua tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN.TP.HCM: Tên tài khoản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3  Số tài khoản: 10201 0000 772871  Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, CN TP.HCM   - Tất cả các dịch vụ phát sinh tại Chi nhánh Miền Trung của QUATEST 3, thu qua tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN.TP.HCM : Tên tài khoản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3  Số tài khoản: 10201 000 1713 158  Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, CN TP.HCM   - Tài khoản ngoại tệ, thu qua tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN.TP.HCM: Tên tài khoản: Quality Assurance and Testing Center 3  Số tài khoản (nếu thanh toán bằng USD): 10202 000000 8508  Số tài khoản (nếu thanh toán bằng EUR): 10202 000000 0693   Ngân hàng: Viet Nam joint stock comercial bank for Industry and Trade, Ho Chi Minh City Branch.    SWIFT CODE: ICB VVNVX900   

  • Thông tin liên hệ của phòng kế toán quatest 3?

    Quý khách vui lòng liên hệ với Bộ phận Kế toán của QUATEST 3 theo thông tin sau: Địa chỉ: 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 382 942 74, số nội bộ: 104, 184 E-mail: qt-taivu@quatest3.com.vn