BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Quay Lại
Tin mới:

Thủ tục và hướng dẫn kê khai hồ sơ

 

PDF

Đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Word

 

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

Word

 

Hướng dẫn áp dụng nhanh mã số mã vạch

 

PDF