Trực Tuyến

Quay Lại
Tra Cứu Tiến Độ Hồ Sơ

Hồ sơ của quý khách sẽ được bắt đầu tra cứu Online trên website từ khoảng 12h sau khi đăng ký.

Các hồ sơ đã được trả kết quả cho khách hàng sẽ không tiếp tục được tìm thấy ở website (link hướng dẫn)

Nếu Quý khách cần sự hỗ trợ thêm, xin liên hệ:

HỒ SƠ KIỂM TRA; GIÁM ĐỊNH; ĐÁNH GIÁ: ‎028 - 3829 4274 (Ext: 1322) | qn@quatest3.com.vn

HỒ SƠ THỬ NGHIỆM; HIỆU CHUẨN; KIỂM ĐỊNH: ‎0251 - 3836 212 Ext: 3 (Thử nghiệm) / 4 (Hiệu chuẩn) | dh.cs@quatest3.com.vn

Loading...