Hiệu chuẩn, Kiểm định

Quay Lại

Với hệ thống Phòng Thí Nghiệm hiện đại theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025 được công nhận bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Bureau of Accreditation – BoA), mã số VILAS 036, QUATEST 3 cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo, hệ thống đo. Để thuận tiện hơn cho Khách hàng, QUATEST 3 cung cấp dịch vụ kiểm định/ hiệu chuẩn tại hiện trường. Với mục tiêu phục vụ khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ nhận và trả thiết bị tận nơi sau khi hoàn tất việc kiểm định/ hiệu chuẩn.

Với các phương tiện truyền chuẩn có độ chính xác cao, liên kết với chuẩn quốc gia/ quốc tế và điều kiện môi trường làm việc của các phòng thí nghiệm luôn được duy trì phù hợp với các chuẩn mực quốc tế dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng. 

Khi có yêu cầu hiệu chuẩn hoặc kiểm định, Quý khách vui lòng điền vào:

PHIẾU YÊU CẦU & NHẬN HIỆU CHUẨN / KIỂM ĐỊNH 

Và gửi đến QUATEST 3 theo thông tin sau:

- Phòng Dịch vụ khách hàng Thí nghiệm

- Điện thoại: 061-3836 212 | E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

Các lĩnh vực đo lường như sau: