Thông Tin & Tiêu Chuẩn

Quay Lại

QUATEST 3 cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu cuả tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân

Những tài liệu cung cấp gồm có:

  • Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
  • Các quy chuẩn kỹ thuật trong nước (QCVN)
  • Các tiêu chuẩn nước ngoài: JIS, GOST, BS, IS, AS, DIN, NF, ANSI, KS…
  • Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, IEC, CODEX, OIML…
  • Các tiêu chuẩn của hiệp hội chuyên ngành:  ASTM, AOAC, AOCS, APHA, ASME, API, AWS,…
  • Các tạp chí hoặc tài liệu chuyên ngành khác.

Khi có nhu cầu, Quý khách vui lòng điền thông tin vào

- PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TIÊU CHUẨN ( Khi Quý khách có nhu cầu mua tài liệu)

- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI ( Khi Quý khách có nhu cầu nhận thông báo cập nhật tài liệu mới)

Và gửi theo thông tin sau:

- Phòng Thư viện QUATEST 3

- Điện thoại: 08-3829 4274 Ext: 706, 712 | E-mail: qt-thuvien@quatest3.com.vn