Mã số mã vạch

Quay Lại
Tin mới:

Kể từ ngày 15/10/2018, QUATEST 3 ngừng nhiệm vụ là tổ chức tiếp nhận hồ sơ Mã số mã vạch thay cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, QUATEST 3 bắt đầu triển khai thực hiện dịch vụ về việc tư vấn, hướng dẫn liên quan đến Mã số mã vạch:

  • Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn đăng ký Mã số mã vạch.
  • Dịch vụ tư vấn quản lý mã số mã vạch thay doanh nghiệp.
  • Dịch vụ cập nhật thông tin sản phẩm, địa điểm thay doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu Mã số mã vạch Quốc gia theo quy định.
  • Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về ứng dụng các công nghệ nhận dạng và thu nhận dữ liệu tự động thông qua các mã số phân định duy nhất theo hệ thống tiêu chuẩn và dữ liệu đồng bộ hóa của GS1.
  • Dịch vụ tư vấn vị trí đặt in mã vạch trên bao bì sản phẩm.
  • Dịch vụ tư vấn áp dụng và tạo nhãn giao vận GS1 trên thùng, pallet, container…
  • Dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng mã vạch và kiểm tra đánh giá chất lượng mã vạch theo tiêu chuẩn của GS1 và ISO/IEC 15416.
  • Dịch vụ đào tạo áp dụng các tiêu chuẩn GS1, ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật liên quan (Mã số mã vạch, RFID, ...).
  • Dịch vụ tư vấn, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Phòng Nghiệp vụ 1 - Bộ phận Mã số mã vạch

Lầu 3, Phòng 306, 49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3821 7538; Email: n1.mv@quatest3.com.vn