Mã số mã vạch

Quay Lại

QUATEST 3 được chỉ định là tổ chức đại diện cho GS1 Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng Mã số - Mã vạch theo Quyết định số 96/QĐ-TĐC ngày 22/10/2002 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

QUATEST 3 cung cấp:

- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về ứng dụng các công nghệ nhận dạng và thu nhận dữ liệu tự động thông qua các mã số phân định duy nhất theo hệ thống tiêu chuẩn và dữ liệu đồng bộ hóa của tổ chức GS1 Toàn cầu (GS1 Global).

-  Dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng mã vạch và kiểm tra đánh giá chất lượng mã vạch theo tiêu chuẩn của GS1 và ISO/IEC 15416.

-  Đào tạo áp dụng các tiêu chuẩn GS1, ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật liên quan (Mã số - Mã vạch, RFID, ...).