Quy trình chứng nhận sản phẩm tại CSSX

Quay Lại
THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Khi có yêu cầu chứng nhận sản phẩm, Quý khách vui lòng điền vào biểu mẫu:

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM (Tiếng Việt)

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM (Tiếng Anh) - APPLICATION FOR PRODUCT CERTIFICATION FORM


Và gửi đến Phòng Quản trị Nghiệp vụ

Phòng 302, số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 1322  | Fax: 028 - 3829 3012 | Email: qn@quatest3.com