Thông tin về đào tạo

Quay Lại
Tin mới:

I. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2022

Quý khách vui lòng xem Kế hoạch đào tạo năm 2022 tại đây 


II. CÁC LỚP HỌC SẮP TỔ CHỨC (Cập nhật cho: QUÝ IV năm 2022)

1. Thông tin về các khóa học dự kiến tổ chức trong Quý IV năm 2022:

- Kế hoạch đào tạo Quý IV năm 2022 

- Công văn chiêu sinh Quý IV năm 2022 

2. Thông tin về các khóa học dự kiến tổ chức trong Quý III năm 2022:

- Kế hoạch đào tạo Quý III năm 2022 

- Công văn chiêu sinh Quý III năm 2022 

3. Thông tin về các khóa học dự kiến tổ chức trong Quý I năm 2022:

- Kế hoạch đào tạo Quý I năm 2022 

4. Thông tin về các khóa học dự kiến tổ chức trong Quý IV năm 2021:

Công văn chiêu sinh Quý IV năm 2021

5. Thông tin về các khóa học tổ chức trong Quý III năm 2021:

- Thư mời tham dự các khóa học trong Quý III

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Phí tham dự

Hướng dẫn xác nhận giá trị sử dụng và tính toán độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

(NV06)

03 ngày

14 - 16/7/2021

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.900.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

 

6. Thông tin về các khóa học tổ chức trong Quý II năm 2021

Công văn chiêu sinh Quý II năm 2021

- Thư mời tham dự các khóa học tổ chức trong Quý II năm 2021:

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Phí tham dự

Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm (08 chỉ tiêu theo QĐ của Bộ Y tế)

(TN01)

05 ngày

05 - 09/4/2021

Sáng: 8h30 - 12h00

Chiều: 13h00 - 15h30

Hội trường Khu thí nghiệm Biên Hòa

Số 7 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

4.800.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Hướng dẫn sử dụng,
kiểm tra và hiệu chuẩn dụng cụ đo độ dài
(KT07)

04 ngày

04-07/5/2021

Sáng: 8h30 – 12h00

Chiều: 13h00– 15h30

Hội trường Khu thí nghiệm Biên Hòa

Số 7 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

4.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Tính toán độ không đảm bảo đo trong đo lường, đánh giá sự phù hợp của phương tiện đo và phê duyệt phương pháp hiệu chuẩn (NV04)

03 ngày

05 - 07/05/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.500.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Kiểm định viên áp kế và huyết áp kế (KĐ 05)

05 ngày

10 - 14/5/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.500.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Kỹ thuật đo áp suất - Hướng dẫn hiệu chuẩn các dụng cụ đo áp suất
(KT02)

04 ngày

11 - 14/5/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý PTN theo TCVN ISO/IEC 17025: 2017
(CL11)

03 ngày

12 - 14/5/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật
(cân cấp I và cân cấp II) (KT05)

04 ngày

18 - 21/05/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Tính toán độ không đảm bảo đo cho kết quả thử nghiệm hóa lý
( NV05)

03 ngày

19 - 21/5/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.300.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Kiến thức cơ bản về
đo lường, hiệu chuẩn và kiểm định  các phương
tiện đo (KT11)

03 ngày
22-24/4/20201

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.300.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Phương pháp hiệu chuẩn, kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng dùng
trong công nghiệp - KT13

04 ngày

25 - 28/5/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

6.600.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Đánh giá nội bộ  
Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015
(CL03)

03 ngày

26 - 28/4/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Hướng dẫn sử dụng,
kiểm tra và hiệu chuẩn
các phương tiện đo lực:
lực kế, cảm biến lực , máy thử độ bền kéo nén…
(KT08)

03 ngày
26-28/05/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.300.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ
(KT01)

04 ngày

26 - 29/4/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
( NV02)

03 ngày

27 - 29/4/2021

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00– 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.300.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

 

 

7. Thông tin về các khóa học tổ chức trong Quý I năm 2021

Công văn chiêu sinh Quý I năm 2021

- Thư mời tham dự các khóa học tổ chức trong Quý I năm 2021:

Tên khóa học Thời gian Địa điểm Phí tham dự

Xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015

(CL02)

03 ngày

03 - 05/3/2021

Sáng: 8h00 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn, sửa chữa nhỏ cân bàn điện tử, cân đồng hồ lò xo (cân cấp III & cân cấp IV)

(KT10)

04 ngày

16 - 19/3/2021

Sáng: 8h00 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật (cân cấp I & cân cấp II)

(KT05)

04 ngày

23 - 26/3/2021

Sáng: 8h00 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa

Xây dựng & Áp dụng Hệ thống thực hành sản xuất tốt và kiểm soát các mối nguy ATTP (GMP & HACCP)

(CL13)

03 ngày

29 - 31/3/2021

Sáng: 8h00 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h00

Hội trường lầu 7

49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.000.000đ/1 học viên

(bao gồm 5% thuế VAT)

Phí ưu đãi: Giảm 10%

cho các đơn vị tham dự 

từ 03 người trở lên trong 01 khóa


III. DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC (PHÂN THEO NHÓM) TẠI QUATEST 3

NHÓM 1: HỆ THỐNG QUẢN LÝ

NHÓM 2: CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

NHÓM 3: KỸ NĂNG MỀM

NHÓM 4: THỬ NGHIỆM – PHÂN TÍCH (BAO GỒM LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH PHÂN TÍCH)

NHÓM 5: NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN – ĐO LƯỜNG – CHẤT LƯỢNG

NHÓM 6: KỸ THUẬT HIỆU CHUẨN & KIỂM ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về các khóa học tại QUATEST 3, vui lòng liên hệ

Trung tâm Dịch vụ thí nghiệm và Chất lượng - Phòng Đào tạo:

Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền Hotline: 098 904 4564

Chị Nguyễn Thị Sinh Hotline: 090 372 7399

Email: dc.dt@quatest3.com.vn | Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 1701, 1721

Địa chỉ: Lầu 7, 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Để đăng ký tham dự khóa học, Quý khách điền thông tin theo mẫu: ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC và gửi về địa chỉ liện lạc như trên