Đăng ký dịch vụ

Quay Lại

Khi Quý khách có nhu cầu sử dung dịch vụ của Trung tâm Năng suất Chất lượng,

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

- Quý khách điền thông tin theo mẫu: PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

- Gửi đến TT Năng suất Chất lượng | Email: dv-daotao@quatest3.com.vn | Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 702


DỊCH VỤ CUNG CẤP GIẢI PHÁP 

- Quý khách điền thông tin theo mẫu: PHIẾU GHI NHẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

- Gửi đến TT Năng suất Chất lượng | Email: tt-nscl@quatest3.com.vn | Điện thoại: 028-3829 4274, Ext: 701