Theo Nghị định 107

Quay Lại

Theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP "QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KINH DOANH ĐÁNH GIA SỰ PHÙ HỢP", Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã nhận được các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể như sau:

 

Quyết định
Decision

Ngày ban hành
Date of issue

Cơ quan ban hành
Issued by

Trích yếu
Summary

1

2543/TĐC-HCHQ

10/09/2018

TĐC

 

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: vật liệu xây dựng: hóa học; sinh học

 

2

2647/TĐC-HCHQ

19/09/2018

3

2819/TĐC-HCHQ

18/10/2018

4

2968/TĐC-HCHQ

19/10/2018

5

3266/TĐC-HCHQ

13/11/2018

6

3639/TĐC-HCHQ

11/12/2018

7

3920/TĐC-HCHQ

28/12/2018

8

1590/TĐC-HCHQ

07/6/2019

9

2556/TĐC-HCHQ

11/10/2017

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực: - Cơ, không phá hủy (NDT); Vậy liệu xây dựng; - Điện Điện tử (An toàn; Hiệu suất, tương thích điện từ); Hóa học (thành phần hóa học của sản phẩm, chất, môi trường, thực phẩm, dầu khí, hàng tiêu dùng, xây dựng); - Sinh học (vi sinh – GMO; Thức ăn; Thủy sản; Dược phẩm; Thực phẩm; Hàng tiêu dùng; An toàn sinh học)

10

1523/TĐC-HCHQ

08/06/2018

11

390/TĐC-HCHQ

12/02/2018
12

377/TĐC-HCHQ

31/01/2019
13

447/TĐC-HCHQ

21/02/2019

14

743/TĐC-HCHQ

21/03/2019

15

2141/TĐC-HCHQ

31/07/2018

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với: Điện – Điện tử; Hóa học; sinh học; Cơ

16

2509/TĐC-HCHQ

05/09/2018

17

128/TĐC-HCHQ

14/01/2019

Cập nhật đến ngày 07/6/2019