Theo Nghị định 107

Quay Lại
Tin mới:

Theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP "QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KINH DOANH ĐÁNH GIA SỰ PHÙ HỢP", Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã nhận được các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực được cấp bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Cụ thể như sau:

 

Quyết định
Decision

Ngày ban hành
Date of issue

Trích yếu
Summary

1

2543/TĐC-HCHQ

10/09/2018

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: vật liệu xây dựng: hóa học; sinh học, điện - điện tử

 

2

2647/TĐC-HCHQ

19/09/2018

3

2819/TĐC-HCHQ

18/10/2018

4

2968/TĐC-HCHQ

19/10/2018

5

3266/TĐC-HCHQ

13/11/2018

6

3639/TĐC-HCHQ

11/12/2018

7

3920/TĐC-HCHQ

28/12/2018
8

1590/TĐC-HCHQ

07/6/2019
9 2980/TĐC-HCHQ

20/09/2019

10

4019/TĐC-HCHQ

11/12/2019

11

2556/TĐC-HCHQ

11/10/2017

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực: - Cơ, không phá hủy (NDT); Vậy liệu xây dựng; - Điện Điện tử (An toàn; Hiệu suất, tương thích điện từ); Hóa học (thành phần hóa học của sản phẩm, chất, phân bón, môi trường, thực phẩm, dầu khí, hàng tiêu dùng, xây dựng); - Sinh học (vi sinh – GMO; Thức ăn; Thủy sản; Dược phẩm; Thực phẩm; Hàng tiêu dùng; An toàn sinh học)

12

1523/TĐC-HCHQ

08/06/2018

13

390/TĐC-HCHQ

12/02/2018
14

377/TĐC-HCHQ

31/01/2019
15

447/TĐC-HCHQ

21/02/2019
16

743/TĐC-HCHQ

21/03/2019
17

3426/TĐC-HCHQ

28/10/2019
18

4268/TĐC-HCHQ

27/12/2019
19 268/TĐC-HCHQ

04/02/2020

20

527/TĐC-HCHQ

28/2/2020
21

531/TĐC-HCHQ

28/2/2020
22

601/TĐC-HCHQ

06/3/2020
23 713/TĐC-HCHQ

13/3/2020

24 747/TĐC-HCHQ

16/3/2020

25

922/TĐC-HCHQ

16/3/2020
26

1506/TĐC-HCHQ

22/5/2020

27

1507/TĐC-HCHQ 22/5/2020

28

2054/TĐC-HCHQ 01/7/2020
29

2248/TĐC-HCHQ

16/7/2020

30

2639/TĐC-HCHQ 14/8/2020
31

3832/TĐC-HCHQ

18/11/2020
32 4039/TĐC-HCHQ

03/12/2020

33 4516/TĐC-HCHQ

31/12/2020

34 0152/TĐC-HCHQ

19/01/2021

35

0399/TĐC-HCHQ

09/02/2021
36 1446/TĐC-HCHQ

18/05/2021

37

2387/TĐC-HCHQ 29/7/2021
38

2699/TĐC-HCHQ

09/09/2021
39

3230/TĐC-HCHQ

01/11/2021

40

3479/TĐC-HCHQ 26/11/2021

41

2141/TĐC-HCHQ

31/07/2018

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đã đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với: Điện – Điện tử; Hóa học; sinh học; Cơ

42

2509/TĐC-HCHQ

05/09/2018

43

128/TĐC-HCHQ

14/01/2019

44

1377/TĐC-HCHQ

11/5/2021

45

3795/TĐC-HCHQ

26/11/2019 Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lịnh vực Chúng nhận sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.
46

2096/TĐC-HCHQ

25/11/2021

Cập nhật đến ngày 26/11/2021