Tin mới:

Các quyết định chỉ định Theo nghị định 107

Theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP "QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ KINH DOANH ĐÁNH GIA SỰ PHÙ HỢP", Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã nhận được các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực thử nghiệm bao gồm Cơ; Không phá hủy; Vật liệu xây dựng; Điện - Điện tử; Hóa; Sinh được cấp bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quyết định 1487/TĐC - HCHQ ngày 08/6/2022 (thay thế các quyết định cũ đã ban hành từ 2017). Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

STT

Lĩnh vực

Theo quyết định số Ngày cấp

1

Lĩnh vực thử nghiệm cơ

1487/TĐC - HCHQ 08/6/2022
2

Lĩnh vực thử nghiệm vật liệu xây dựng

3

Lĩnh vực thử nghiệm cơ – Không phá hủy (NDT)

4

Lĩnh vực thử nghiệm điện – điện tử

5

Lĩnh vực thử nghiệm hóa

6

Lĩnh vực thử nghiệm sinh học (Vi sinh – GMO)