Nội dung các chương trình Đào tạo

Quay Lại

 

NHÓM 1: HỆ THỐNG QUẢN LÝ


NHÓM 2: CÔNG CỤ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG


NHÓM 3: KỸ NĂNG MỀM


NHÓM 4: THỬ NGHIỆM – PHÂN TÍCH (BAO GỒM LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH PHÂN TÍCH)


NHÓM 5: NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN – ĐO LƯỜNG – CHẤT LƯỢNG


NHÓM 6: KỸ THUẬT HIỆU CHUẨN & KIỂM ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG


Mọi góp ý hoặc thắc mắc về nội dung trên, xin Quý Tổ chức/ Doanh nghiệp vui lòng liên lạc với chúng tôi để được sự hỗ trợ kịp thời theo thông tin sau:

Trung tâm Năng suất Chất lượng – Trung tâm Kỹ thuật 3

Địa chỉ: Phòng 702 - 49 Pasteur, Quận 1, TPHCM;

Điện thoại: 08 - 8294 274 (Ext: 702 & 722); 08 - 3821 5497; 08 - 3821 3373 |

Fax: (08) 3821 5497 | Email: dv-daotao@quatest3.com.vn

Rất mong được hợp tác cùng Quý Tổ chức/ Doanh nghiệp trong thời gian sắp tới.

Trân trọng kính chào!